Project omschrijving

Eusebius Passage

Arnhem

Ontwerpopgave Prijsvraag

De Eusebius krijgt in de toren en de naastliggende kapellen een permanente tentoonstelling over de Slag om de Brug. De huidige ingangspartij van de toren wordt daarvoor ter beschikking gesteld. Om een goede exploitatie van het schip van de Eusebius mogelijk te maken is het nodig dat het schip wordt voorzien van eigen uitnodigende entrees aan de noord- en zuidkant van het transept. De Eusebius ligt nu als een barrière tussen de oude stad en de Markt met het Huis der Provincie / de Rijn. De nieuwe entrees maken een doorgang dwars door het schip mogelijk, zoals dit in het verleden, tijdens de Middeleeuwen, ook al mogelijk was. De noord-zuidas in de transepten kan zodoende een belangrijke verbindingslijn, in de stad worden.

Het ontwerp

Het ingediende ontwerp is een hedendaagse en uitnodigende passage. Het ontwerp bestaat uit de drie onafhankelijke verkeersstromen van de passage, de kerk en de kunstgalerij. De nieuwe ingangen zorgen voor een overvloed van daglicht waardoor het effect van de passage wordt versterkt. De combinatie van glas en de stalen constructie zorgt voor een duidelijk contrast tussen de nieuwbouw en de bestaande kerk. Het heldere stedenbouwkundige concept stimuleert de connectie tussen het noord- en zuidtransept van de kerk. De nieuwe stalen constructie complimenteert de historische spitsgewelven van het schip.

Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met bouwkundig ontwerper Maarten Hercules.

Eusebius Passage

Arnhem

Ontwerpopgave Prijsvraag

De Eusebius krijgt in de toren en de naastliggende kapellen een permanente tentoonstelling over de Slag om de Brug. De huidige ingangspartij van de toren wordt daarvoor ter beschikking gesteld. Om een goede exploitatie van het schip van de Eusebius mogelijk te maken is het nodig dat het schip wordt voorzien van eigen uitnodigende entrees aan de noord- en zuidkant van het transept. De Eusebius ligt nu als een barrière tussen de oude stad en de Markt met het Huis der Provincie / de Rijn. De nieuwe entrees maken een doorgang dwars door het schip mogelijk, zoals dit in het verleden, tijdens de Middeleeuwen, ook al mogelijk was. De noord-zuidas in de transepten kan zodoende een belangrijke verbindingslijn, in de stad worden.

Het ontwerp

Het ingediende ontwerp is een hedendaagse en uitnodigende passage. Het ontwerp bestaat uit de drie onafhankelijke verkeersstromen van de passage, de kerk en de kunstgalerij. De nieuwe ingangen zorgen voor een overvloed van daglicht waardoor het effect van de passage wordt versterkt. De combinatie van glas en de stalen constructie zorgt voor een duidelijk contrast tussen de nieuwbouw en de bestaande kerk. Het heldere stedenbouwkundige concept stimuleert de connectie tussen het noord- en zuidtransept van de kerk. De nieuwe stalen constructie complimenteert de historische spitsgewelven van het schip.

Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met bouwkundig ontwerper Maarten Hercules.

Bekijk ook deze projecten