WERKWIJZE

WERKWIJZE

1. Kennismaking

Ieder nieuw project begint met een uitgebreide en vrijblijvende kennismaking bij u thuis of op ons kantoor. In dit gesprek bespreken we uw wensen en ambities en informeren wij u over onze werkwijze en de mogelijkheden van uw project.

In dit overleg worden uw wensen en ideeën besproken aan de hand van de volgende zaken:

  • Bestemmingsplan;
  • Budget & stichtingskosten;
  • Architectonische expressie;
  • Programma van eisen;
  • Duurzame ambitie: materiaalgebruik en energieopwekking;
  • Domotica;
  • Eventuele zelfwerkzaamheid;
  • Planning.

Het is ons streven om tijdens dit vrijblijvende gesprek u de kennis aan te reiken om uw opdrachtgeverschap goed in te kunnen vullen. Door gezamenlijk een uitstekend team te vormen worden uw wensen vertaalt in een kwalitatief en duurzaam project.

Naar aanleiding van deze kennismaking maken we een vrijblijvende offerte.

1. Kennismaking

Ieder nieuw project begint met een uitgebreide en vrijblijvende kennismaking bij u thuis of op ons kantoor. In dit gesprek bespreken we uw wensen en ambities en informeren wij u over onze werkwijze en de mogelijkheden van uw project.

In dit overleg worden uw wensen en ideeën besproken aan de hand van de volgende zaken:

Bestemmingsplan;
Budget & stichtingskosten;
Architectonische expressie;
Programma van eisen;
Duurzame ambitie: materiaalgebruik en energieopwekking;
Domotica;
Eventuele zelfwerkzaamheid;
Planning.

Het is ons streven om tijdens dit vrijblijvende gesprek u de kennis aan te reiken om uw opdrachtgeverschap goed in te kunnen vullen. Door gezamenlijk een uitstekend team te vormen worden uw wensen vertaalt in een kwalitatief en duurzaam project.

Naar aanleiding van deze kennismaking maken we een vrijblijvende offerte.

2. Schetsontwerp

Voordat we beginnen aan het schetsontwerp raadplegen wij het bestemmingsplan en de eventuele eisen betreffende de beeldkwaliteit. De uitgangspunten vormen samen met uw woonwensen de basis voor het schetsontwerp. Lichtinval, ruimtelijke beleving, relatie binnen en buiten staan centraal en indien gewenst wordt ook het interieur hierin betrokken.

Als het project een verbouwing betreft zullen we indien aanwezig de bestaande tekeningen als onderlegger hanteren. Indien er geen bestaande tekeningen aanwezig zijn dan zullen wij een inmeting verrichten om de bestaande situatie goed in kaart te brengen.

2. Schetsontwerp

Voordat we beginnen aan het schetsontwerp raadplegen wij het bestemmingsplan en de eventuele eisen betreffende de beeldkwaliteit. De uitgangspunten vormen samen met uw woonwensen de basis voor het schetsontwerp. Lichtinval, ruimtelijke beleving, relatie binnen en buiten staan centraal en indien gewenst wordt ook het interieur hierin betrokken.

Als het project een verbouwing betreft zullen we indien aanwezig de bestaande tekeningen als onderlegger hanteren. Indien er geen bestaande tekeningen aanwezig zijn dan zullen wij een inmeting verrichten om de bestaande situatie goed in kaart te brengen.

3. Voorlopig ontwerp

Nadat het schetsontwerp is besproken is de volgende fase het voorlopig ontwerp. In deze fase wordt het plan verder uitgewerkt. Hierbij zal het plan geheel in een 3D BIM omgeving worden uitgewerkt waarmee u volledig inzicht krijgt in uw project. Nadat het voorlopig ontwerp akkoord is wordt het plan indien noodzakelijk voorgelegd bij de welstandscommissie. Wanneer ook deze akkoord is wordt er door ons een werkomschrijving opgesteld die in combinatie met de tekeningen worden voorgelegd aan geselecteerde aannemers. Bij meer complexe projecten wordt er nog een voorontwerp van de constructie bijgevoegd. De aannemers worden zo in een vroeg stadium betrokken bij het project waardoor de realiseerbaarheid in een zeer vroeg stadium bekend is.

3. Voorlopig ontwerp

Nadat het schetsontwerp is besproken is de volgende fase het voorlopig ontwerp. In deze fase wordt het plan verder uitgewerkt. Hierbij zal het plan geheel in een 3D BIM omgeving worden uitgewerkt waarmee u volledig inzicht krijgt in uw project. Nadat het voorlopig ontwerp akkoord is wordt het plan indien noodzakelijk voorgelegd bij de welstandscommissie. Wanneer ook deze akkoord is wordt er door ons een werkomschrijving opgesteld die in combinatie met de tekeningen worden voorgelegd aan geselecteerde aannemers. Bij meer complexe projecten wordt er nog een voorontwerp van de constructie bijgevoegd. De aannemers worden zo in een vroeg stadium betrokken bij het project waardoor de realiseerbaarheid in een zeer vroeg stadium bekend is.

4. Definitief ontwerp

Het ontwerp wordt op basis van de aannemersoffertes van de vorige fase aangepast en verder in detail uitgewerkt. Indien de wijzigingen het noodzakelijk maken wordt het plan nogmaals aan de welstandscommissie voorgelegd.

4. Definitief ontwerp

Het ontwerp wordt op basis van de aannemersoffertes van de vorige fase aangepast en verder in detail uitgewerkt. Indien de wijzigingen het noodzakelijk maken wordt het plan nogmaals aan de welstandscommissie voorgelegd.

5. Omgevingsvergunning

Indien nodig, verzorgen wij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hierbij zullen wij een aantal externe adviseurs inschakelen en coördineren. Tijdens deze vergunningsperiode wordt ook het contract met de aannemer verder afgerond en krijgt het bouwteam gestalte.

5. Omgevingsvergunning

Indien nodig, verzorgen wij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hierbij zullen wij een aantal externe adviseurs inschakelen en coördineren. Tijdens deze vergunningsperiode wordt ook het contract met de aannemer verder afgerond en krijgt het bouwteam gestalte.

6. Interieur + tuin ontwerp

Wanneer de omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente loopt, is dit het juiste moment om het interieur en tuin ontwerp verder vorm te geven! Hierbij wordt een kleuren-materialenplan gemaakt voor de interieur inrichting waarbij indien gewenst een lichtplan adviseur betrokken kan worden. Het ontwerpen van maatwerk kasten en keukens behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hiervoor hebben wij ook goede contacten met interieurbouwers. Onze tuinarchitecten zullen u indien gewenst meenemen in de mogelijkheden van een duurzame tuin inrichting.

6. Interieur + tuin ontwerp

Wanneer de omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente loopt, is dit het juiste moment om het interieur en tuin ontwerp verder vorm te geven! Hierbij wordt een kleuren-materialenplan gemaakt voor de interieur inrichting waarbij indien gewenst een lichtplan adviseur betrokken kan worden. Het ontwerpen van maatwerk kasten en keukens behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hiervoor hebben wij ook goede contacten met interieurbouwers. Onze tuinarchitecten zullen u indien gewenst meenemen in de mogelijkheden van een duurzame tuin inrichting.

7. Bouwvoorbereiding

In deze fase vertalen wij de stukken van de omgevingsvergunning naar de werktekeningen die de aannemer nodig heeft om het project uit te voeren. Deze werktekeningen worden bij voorkeur door onszelf uitgevoerd daar wij alle benodigde gegevens in ons 3D BIM model voorhanden hebben.

Ook worden er in deze fase de productie tekeningen van derden zoals kozijnen en hout-staalconstructies door ons gecontroleerd.

7. Bouwvoorbereiding

In deze fase vertalen wij de stukken van de omgevingsvergunning naar de werktekeningen die de aannemer nodig heeft om het project uit te voeren. Deze werktekeningen worden bij voorkeur door onszelf uitgevoerd daar wij alle benodigde gegevens in ons 3D BIM model voorhanden hebben.

Ook worden er in deze fase de productie tekeningen van derden zoals kozijnen en hout-staalconstructies door ons gecontroleerd.

8. Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoering blijven wij bij de bouw betrokken. Hierin verzorgen wij de esthetische begeleiding en bouwtoezicht zodat u zeker weet dat de bouw wordt uitgevoerd zoals het ontwerp is bedacht en uitgewerkt.

8. Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoering blijven wij bij de bouw betrokken. Hierin verzorgen wij de esthetische begeleiding en bouwtoezicht zodat u zeker weet dat de bouw wordt uitgevoerd zoals het ontwerp is bedacht en uitgewerkt.

BIM

Er wordt sinds 2001 gewerkt op basis van BIM: building information model. Door in het ontwerpproces gebruik te maken van Bouw Integratie Modellen (BIM) ontstaat vroegtijdig inzicht in het bouwwerk. Hierdoor kunnen eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en opgelost. Dit leidt tot een integraal ontwerp en zorgt voor een reductie van de faalkosten tijdens de uitvoering.

BIM ECO architectenBIM ECO architecten

BIM

Er wordt sinds 2001 gewerkt op basis van BIM: Building Information Model. Door in het ontwerpproces gebruik te maken van Bouw Integratie Modellen (BIM) ontstaat vroegtijdig inzicht in het bouwwerk. Hierdoor kunnen eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en opgelost. Dit leidt tot een integraal ontwerp en zorgt voor een reductie van de faalkosten tijdens de uitvoering.

BIM ECO architectenBIM ECO architecten
ECO architecten logo wit

Benieuwd wat wij voor

u kunnen betekenen?