Island Of Light

Island of Light - ECO architecten

De realisatie van een nieuw initiatief. ECO architecten kreeg de vraag of wij kunnen ondersteunen in het ontwerp van het ecodorp Island of Light. De uitdagende en niet alledaagse vraag om het concept te vertalen in een architectonisch ontwerp hebben wij met veel enthousiasme opgepakt.

Initiatiefnemer Hans Grabandt:
“Een Island of Light is meer dan louter een ecodorp, ofwel een zelfvoorzienende woon-werkgemeenschap. Het is een concept, dat op diverse plaatsen ter wereld kan worden gerealiseerd en waarbinnen kan worden gevarieerd. Het is qua vormgeving gebaseerd op de Heilige Geometrie. Het basispatroon is de levensbloem (Flower of Life), dat veelvuldig wordt herhaald. Voor de onderlinge verhoudingen van de woningen zelf, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het basispatroon is de Gulden Snede (1 : 1,618) gebruikt. Dit resulteert in een zo harmonieus mogelijk ensemble. Met de beoogde bewoners, die zich verbonden weten op zielsniveau, vormt een “Island of Light” een ankerpunt van licht voor de Nieuwe Aarde in het Aquarius tijdperk.”

Flower of Life

Afbeelding: Flower of Life

Op basis van bovenstaande uitgangspunten vanuit de initiatiefnemer hebben wij een creatief ontwerp gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit een vijftal componenten die samen het concept Island of Light vormen:

 • Bolvormige wooneenheden
 • Woonclusters van 6 wooneenheden
 • Gemeenschappelijke piramide-vormige ontmoetingsruimte
 • De Greenhouse voor zelfstandige voedselproductie
 • Het plein met labyrint

Door de toepassing van duurzame (hergroeibare) en dampopen materialen als hout en leemstuc wordt het harmonieuze ensemble naar een hoogwaardig duurzaam niveau getild! Waar de bolvormige woningen dankzij haar zachte vormtaal de bewoners een omhullend, comfortabel en prettig thuis zal bieden vormt de centrale piramide middels vorm en materiaalgebruik een ware eyecatcher in het ensemble. De piramide is de centrale ontmoetingsruimte in het ontwerp. Niet alleen is het een plek voor ontmoeting bij de bar/lounge maar voorziet ook in kantoorruimte, winkelruimte, film-/congreszaal en in de glazen top bevindt zich zelfs een meditatieruimte. De piramide vormt hiermee het kloppende hart van het Island of Light!

De Greenhouse voorziet in een zelfstandige voedselproductie. Ter aanvulling op moestuinen die in de woonclusters worden geïntegreerd zal de Greenhouse worden gebruikt voor het kweken van o.a. groenten, fruit en kruiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de permacultuur principes. De Greenhouse biedt hierin een constante omgeving die in het gehele jaar gebruikt kan worden.
Het ensemble wordt voltooid middels het plein wat voorzien is van een symbolisch labyrint.

De componenten worden verbonden middels half-verharde paden geschikt voor voetgangers en fietsers. Deze paden versterken de visuele structuur van het ‘Flower of Life’ concept binnen het ensemble.

Voor meer informatie over de ontwikkeling van Island of Light kunt u contact opnemen met Hans Grabandt via hans@grabandt.nl

IMPRESSIE WONINGEN

Verschillende gevel / dak afwerkingen mogelijk

 • Island of Light - ECO architecten
 • Island of Light - ECO architecten
 • Island of Light - ECO architecten
 • Island of Light - ECO architecten
 • Island of Light - ECO architecten
 • Island of Light - ECO architecten
 • Island of Light - ECO architecten